ZKFtel

Výstavba vysielačov a základňových staníc

V rámci výstavby zabezpečujeme spolu s našimi dodávateľmi kompletnú realizáciu telekomunikačných stavieb od betonáže základových pätiek po stavbu stožiarov, montáž oceľových konštrukcií a inštaláciu technológie.

Výstavba základňových staníc na existujúcich budovách

Výstavba stožiarových základňových staníc

 

Inštalujeme:Rekonštrukcia telekomunikačných stavieb

 

V rámci rekonštrukcie telekomunikačných stavieb vám pomôžeme:

ZKFtel, s.r.o., 2016created by: azn webdesign