ZKFtel

Oprava a montáž telekomunikačných zariadení

Máme skúsenosti s technológiami, ktoré používajú telekomunikačné spoločnosti na slovenskom trhu. Vykonávame montáž, inštaláciu, merania, konfiguráciu a integráciu týchto technológií. Realizujeme elektroinštalačné práce, kontrolujeme a meriame potrebné parametre vlastnými certifikovanými meracími prístrojmi. Vykonávame rekonštrukcie starých rozvodov, inštaláciu štrukturovaných kabeláži.

Montujeme:

ZKFtel, s.r.o., 2016created by: azn webdesign