ZKFtel

Profil spoločnosti

V spoločnosti ZKFtel, s.r.o sa od roku 2011 zaoberáme výstavbou nových telekomunikačných stavieba rekonštrukciou existujúcich. Vykonávame výškové práce pomocou priemyselnej a horolezeckej techniky. Pracujeme na miestach, kde nie je možný klasický prístup pomocou lešenia alebo vysokozdvižných zariadení.

Disponujeme certifikovanými meracími prístrojmi na meranie vysokofrekvenčných káblov,zabezpečujeme merania optických a metalických dátových sietí. Pri práci používame moderné profesionálne náradie.

V maximálnej miere dbáme na bezpečnosť a dodržiavanie BOZP, PO a všetkých právnych predpisov. Všetci naši zamestnanci pravidelne absolvujú certifikované školenia a majú mnohoročné skúsenosti v oblasti realizácie telekomunikačných stavieb a inštalácií a s prácou vo výškach.

Máme skúsenosti s technológiami, ktoré používajú mobilní operátori na slovenskom trhu.
Zrealizovali sme stovky telekomunikačných stavieb na rôznych objektoch, často v neprístupných lokalitách. Medzi našich klientov patria: Orange SK, O2, Telekom SK, SWAN, Slovanet.

Sídlo spoločnosti máme v Nových Zámkoch. Montážne práce a výškové práce vykonávame na území celého Slovenska, a tiež v európskych štátoch - Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Švajčiarsko, Maďarsko.

 

Hľadáte spoľahlivého partnera pre realizáciu telekomunikačných stavieb? Kontaktujte nás. Radi vám poskytneme podrobné informácie a navrhneme optimálne riešenie podľa vašich požiadaviek.

 

Ing. František Néveri

konateľ spoločnosti

 

ZKFtel, s.r.o., 2016created by: azn webdesign