ZKFtel

Čím sa zaoberáme?

Ako subdodávateľ sa prioritne zameriavame na výstavbu základňových staníc pre mobilných operátorov. Pre rôzne spoločnosti zabezpečujeme technologickú a elektroinštalačnú montáž. Vykonávame výškové práce pomocou priemyselnej a horolezeckej techniky. Certifikovanými meracími prístrojmi uskutočňujeme merania vysokofrekvenčných koaxiálnych káblov. 
  

Dodávateľom telekomunikačných technológií a telekomunikačných operátorov ponúkame/poskytujeme celú škálu činností súvisiacich s realizáciou telekomunikačných inštalácií a stavieb. Máme skúsenosti s technológiou Ericsson, Alcatel, Nokia, Huawey, ZTE, NEC. Montujeme anténne systémy 2G, 3G, 4G a radiorelejové mikrovlnné spoje.     

 

Výškové práce

Vykonávame výškové práce pomocou priemyselnej a horolezeckej techniky. Pracujeme na miestach, kde nie je možný klasický prístup pomocou lešenia alebo vysokozdvižných zariadení. Všetci naši pracovníci sú odborne vyškolení a pravidelne prechádzajú povinným preškolením v zmysle platných predpisov.

Realizujeme:

 • výstavbu základňových staníc pre mobilných operátorov

 • servis, demontáž a prestavbu technických zariadení na výškových objektoch

 • montáž oceľových konštrukcií

 • revízie a opravy oceľových konštrukcií

 • kompletné montážne a demontážne výškové práce

 

Oprava a montáž telekomunikačných zariadení

Máme skúsenosti s technológiami, ktoré používajú telekomunikačné spoločnosti na slovenskom trhu. Vykonávame montáž, inštaláciu, merania, konfiguráciu a integráciu týchto technológií. Realizujeme elektroinštalačné práce, kontrolujeme a meriame potrebné parametre vlastnými certifikovanými meracími prístrojmi. Vykonávame rekonštrukcie starých rozvodov, inštaláciu štrukturovaných kabeláži.

Montujeme:

 • anténne systémy GSM,  UMTS, LTE, a MW...

 • technológie Alcatel – Lucent, Huawei ,ZTE ,Ericsson, Nokia, NEC...

 • dátové rozvádzače, komponenty pre optické, metalické a dátové siete, aktívne-pasívne prvky

 • napájacie a záložné zdroje

 • mikrovlnné dátové spoje

 • Repeater pre GSM, DCS, UMTS, LTE

 • digitálne a spojovacie ústredne, systémy pre mobilné siete

 • konštrukcie pre kábelové rozvody, nosné kábelové systémy

 • oceľové konštrukcie

 • kamerové systémy

 • bleskozvody 

Výstavba vysielačov a základňových staníc

V rámci výstavby zabezpečujeme spolu s našimi dodávateľmi kompletnú realizáciu telekomunikačných stavieb od betonáže základových pätiek po stavbu stožiarov, montáž oceľových konštrukcií a inštaláciu technológie.

Výstavba základňových staníc na existujúcich budovách

Výstavba stožiarových základňových staníc

 

Inštalujeme:

 • technológie Alcatel – Lucent, Huawei ,ZTE ,Ericsson, Nokia, NEC...

 • anténne systémy pre GSM / DCS / UMTS / LTE

 • anténne zosilňovače opakovace signalu

 • napájacie zdroje pre základňové stanice

 • mikrovlnné spoje PDH, SDH v licencovaných pásmach

 • spoje v pásme 2,4GHz, 5GHz, 3,5GHz, FWA

 • optické siete

 

Rekonštrukcia telekomunikačných stavieb

 

V rámci rekonštrukcie telekomunikačných stavieb vám pomôžeme:Našim cieľom je uspokojiť požiadavky klientov a obchodných partnerov kompletnou a rýchlou realizáciu požadovaných prác. Za výsledkami našej práce stojí odborný tím vysokokvalifikovaných technických pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výstavby telekomunikačných zariadení, prenosových systémov a ich rekonštrukcie.  

Zrealizovali sme množstvo projektov a medzi našich klientov patria: Orange SK, O2, Telekom SK, SWAN, Slovanet.

ZKFtel, s.r.o., 2016created by: azn webdesign